110 år med Norsk hotellhøgskole

Fra fagutdannelse for «landsturisthotelhusmødre»
til universitetsutdannelse med bachelor-, master- og doktorgradsstudier.

1910

Turistkongressen i Bergen

På Turistkongressen i Bergen foreslår hotelleier Julie Mjelva, Hotel Union i Nordfjord, at det opprettes en egen utdannelse for “hotelhusmødre”. Tanken er at det vil bidra til “litt mer sikkerhet over hele vår forretning”.

1910

Mulighet for fagskole undersøkes

I 1910–1911 undersøker direktør Waldemar Stoud Platou, formann i Turistforeningen i Bergen, mulighetene for å opprette en fagskole. Han reiser bl.a. rundt i Europa for å se på ulike eksisterende skoler.

1912

Virksomheten starter

Norsk Hotelfagskole (NHFS) begynte sin virksomhet 18. oktober 1912 i Smebys hotell i Bergen. Det er denne dato som senere er regnet som skolens grunnleggelsesdag. Waldemar Stoud Platou er regnet som dens grunnlegger.

1920

Ny styreordning

Skolen har ca. 50 000 kr og to legater på til sammen 60 000 kr som den kan disponere rentene fra, men det er ikke nok til å starte opp på ny. Gjennom en ny styreordning blir skolen fast knyttet til de viktige institu­sjonene i reiselivsnæringen (Landsforeningen for Reiselivet i…Les mer

1932

Norsk Hotelfagskoles Venner stiftes

Venneforeningen blir en viktig bidragsyter til skolens drift i mange år framover, sammen med enkeltaktører fra næringen og folk utenfor bransjen.

1933

Skolen feirer 10 års virke

Skolens formål er å gi “vordende hotell- og restaurantfolk en grundig og allsidig teoretisk utdannelse”. Dels skal den utdanne til underordnede stillinger i bransjen, dels skal den utdanne til viderekvalifisering for ledende stillinger, for eksempel via studier ved uten­landske skoler. Fagplanen inneholder bl.a. følgende emner: Borddekking og servering Hotelldrift og…Les mer

1935

Kompetansekrav tilfredsstilt

Undervisningen ved Norsk Hotelfagskole tilfredsstiller kravet til kompetanse for å oppnå hotellbrev.

1943

Tyske myndigheter overtar skolebygningen

Skolens virksomhet innstilles.

1945

Driften gjenopptas

1945–1946: Driften gjenopptas i 1945. I 1946 er det 130 søkere til skolens 32 plasser, det største antallet siden den ble opprettet. Det tas opp 14 kvinner og 18 menn. Skoleåret varer i åtte måneder, fra september til ca. 1. april. Skolen har en øvre aldersgrense på 25 år. Gjennomsnittsalderen…Les mer

1951

Praksisordning på Sola Strand Hotel

1951–1952: Axel og Ellen Lund testamenterer Sola Strand Hotel til en stiftelse som skal ha til formål å drive “et førsteklasses turisthotell” i tilknytning til en hotellfagskole. Dette løser de vansker man har hatt siden slutten av 1930- årene med å få reist en ny skolebygning. Skolen starter opp som…Les mer

1967

Ullandhaug blir bestemt som studiested

Skolens leder i de fleste av årene etter 1939, Gunnar Syrrist, skisserer en mer ambisiøs og tidsriktig målsetting for Norsk Hotelfagskole. Det bør bygges ut en “høyere hotellundervisning for bedriftsledere”. Skolen bør også få en mer sentral beliggenhet. (Foredrag i Norsk Hotell- og Restau­rantforbunds generalmøte.) I 1969 aksjonerer elevene for…Les mer

1973

Fra privat til statlig

1973–1974: Den private Norsk Hotelfagskole overtas av staten. Skolen flytter inn i nye lokaler på Ullandhaug. Hotellinspektør og leder av Hotell- og turist­ direktoratets avdeling for yrkesopplæring, Aud Mork Knutsen,, blir ny rektor etter Gunnar Syrrist. Skolen utvikles faglig med større rom for organisasjonsfag, psykologi, markedsføring, økonomi og sosiologi. I…Les mer

1984

Fra fagskole til høgskole

Norsk Hotelfagskole blir høgskole og sorterer under Kultur- og viten­skapsdepartementet. I 1985 har hotellhøgskolen ca. 180 studenter. Studietilbudet er utvidet fra ettårig til toårig studium fram til høgskolekandidat.

1986

Eget bygg på Ullandhaug

Skolen får sitt eget bygg på Ullandhaug, i dag Ellen og Axel Lunds hus.

1989

Studietilbudet utvides

Et tredje studieår, Service Management, etableres. I 1995 suppleres det tredje året med linjen Visitor Management.

1990

Likeverdig med annen utdannelse

Utdanningstilbudet ved Hotellhøgskolen blir godkjent som likeverdig med annen høyere utdannelse i Norge.

1991

To linjer opprettes

Det toårige grunnstudiet inndeles i to linjer: Hotelladministrasjon og Reiselivsadministrasjon.

1992

Masterstudium opprettes

Master of Science i Internasjonal hotell- og reiselivsadministrasjon etableres, og det tas opp fem studenter første året. Norsk hotellhøgskole tilbyr dermed en femårig utdannelse. På masterstudiet oppholder studentene seg ett år ved et utenlandsk samarbeidsuniversitet. Det første utenlandske samarbeidet som ble opprettet, var med School of Hotel Management ved Cornell…Les mer

1994

Forskning trappes opp

Norsk hotellhøgskole blir en egen av sju avdelinger innen den nye Høgskolen i Stavanger. Skolen legger etter hvert økt vekt på rekruttering av forskere og doktorgradsstipendiater.

1997

Summer school med Michigan State University

Fra sommeren 1997 til sommeren 2003 holdt Norsk hotellhøgskole International hospitality summer program for studenter ved Michigan State University, USA.

1999

Kjøkken- og restaurantledelse godkjent som høgskoleutdannelse

Den ettårige utdannelsen i kjøkken- og restaurantledelse blir godkjent som høgskoleutdannelse og utvidet til toårig linje.

2000

Bachelorstudium opprettes

Det toårige opplegget med et valgbart tredje påbyggingsår erstattes av en helhetlig treårig bachelorutdannelse. Utdannelsen er dermed tilrettelagt for kvalitetsreformen 2003. Avd. Norsk hotellhøgskole blir et satsingsområde innen universitetsstrategien ved høgskolen. Avdelingen intensive­rer arbeidet med doktorgradsutdannelse innen serviceledelse.

2001

NHS scorer høyt på studenttrivsel

Norsk hotellhøgskole rangeres på tredjeplass i landet i en omfattende undersøkelse av studentenes trivsel (STUDMAG-undersøkelsen).

2001

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism ser dagens lys

I 2001 stiftet Norsk hotellhøgskole tidsskriftet Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, med professor emeritus Reidar J. Mykletun og professor Jan Vidar Haukeland som redaktører. Tidsskriftets lesere kommer fra hele verden – 40 prosent av alle nedlastninger kommer fra utenfor Europa. Likevel er det det nordiske aspektet og den nordiske…Les mer

2002

NHS under etableringen av Universitetet i Stavanger

Det arbeides intenst for å få etablert Universitet i Stavanger. Norsk hotell­høgskole har ca. 450 studenter. Skolen har en fast stab på 23 faglig ansatte under ledelse av dekan dr. philos. Reidar Mykletun. I staben inngår to professorer og to i professor Il-stillinger. I tillegg er ni medarbeidere for tiden…Les mer

2005

Studentene får egen vingård

I 2005 fikk studentene ved hotell- og reiselivsledelse sin egen vingård i nærheten av universitetsområdet. Målet var å lære studetene hva som skal til for å få vindruer til å trives. Les Stavanger Aftenblads reportasje om Norsk hotellhøgskoles vingård.

2010

Samarbeid med Bocuse d’Or

I 2010 begynte en dialog mellom Institute Paul Bocuse i Lyon, Frankrike og Haaga-Helia University of Applied Science, Helsinki, Finland. Initiativet kom fra Lyon og innbefattet en forespørsel om samarbeid med Gastronomisk institutt og Norsk hotellhøgskole, og deretter også miljøet i Finland. Det første året startet dette samarbeidet blant annet…Les mer

2011

Mentorordning blir etablert

Masterstudenter på første året og bachelorstudenter på andre året kan søke seg inn på et mentorprogram og få tildelt en egen mentor fra bransjen, som i et helt år gir dem råd og veiledning om temaer studentene selv bestemmer. I løpet av programmets ti første leveår, fikk 147 studenter ved Norsk…Les mer

2012

Kokebokmuseum åpnes

Norges første kokebokmuseum ble åpnet ved Norsk hotellhøgskole i 2012. Ingrid Espelid Hovid ble utvnevt som gudmor, og Eyvind Hellstrøm stod for åpningen. Kokebokmuseet ble driftet fram til 2020. Les Stavanger Aftenblads reportasje om åpningen av kokebokmuseet.

2012

NHS feirer 100 år

Gjennom hele 2012 ble Norsk hotellhøgskole behørig feiret med både offisiell åpning av jubileumsåret, åpning av eget kokebokmuseum, lansering av egen jubileumsbok og med flott feiring under en egen jubileumslunsj på Sola Strand Hotel.

2015

Y-veien etablert

Etter tett samarbeid med næringen fikk Universitetet i Stavanger grønt lys til å ta opp studenter til hotellederutdanningen via Y-veien. Kokker, servitører og andre med relevant fagbrev kunne nå søke seg direkte inn på hotellederutdanningen, på grunnlag av fagbrev og erfaring. Les Stavanger Aftenblads reportasjen “Ta fagbrevet ditt til hotelltoppen”.

2018

NHS-alumn blir Norges første campushotelldirektør

Norges første campushotell, Ydalir Hotel, åpnes på Ullandhaug i Stavanger. Hotelldirektør Martin Rødsen Sagen, som tok en bachelorgrad i hotelledelse ved NHS fra 2007 til 2010, ble med det Norges første og eneste campushotelldirektør. Les alumniportrettet med Sagen.

2021

UNESCO-professorat lagt til NHS

Universitetet i Stavanger og NIFU får tildelt et UNESCO-professorat i ledelse, innovasjon og fremtidskyndighet. Professor Rune Todnem By fra Norsk hotellhøgskole skal lede arbeidet sammen med spesialrådgiver Per M. Koch fra NIFU. Et UNESCO-professorat gis til institusjoner med fagmiljø som utmerker seg internasjonalt på fagområder som er relevante for UNESCO.…Les mer

2022

NHS feirer 110 år

I 2022 feirer Norsk hotellhøgskole sitt 110-årsjubileum. To tidligere studenter ved NHS, Bent Høie og Dag Terje Klarp Solvang, stod for åpningen av jubileet. Se jublieets hjemmeside her. Alumnistafett I anledning jubileet ble det laget en alumnistafett, hvor tidligere studenter forteller om tiden sin ved NHS og sine karrierer. Her…Les mer